+38 (044) 286-38-63, +38 (050) 344-00-15

Archives

Типовой договор поставки ЭЭ — проект НКРЕКП

Июль 18, 2019
Скачать Типовой договор поставки ЭЭ - проект НКРЕКП

Типовой договор об универсальных услугах

Июль 18, 2019

Скачать Типовой договор об универсальных услугах

Типовой договор о временном снабжении

Июль 18, 2019
Скачать Типовой договор о временном снабжении

Типовой договор о совместном использовании

Июль 18, 2019

Скачать Типовой договор о совместном использовании

Типовой договор об обеспечении электро потребителя

Июль 18, 2019

Скачать Типовой договор об обеспечении электро потребителя

Правила рынка

Июль 18, 2019
Правила рынка - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18

Закон Украины «Об электроэнергетике»

Июль 18, 2019

Закон Украины «Об электроэнергетике» — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80

Закон Украины «О рынке электрической энергии»

Июль 18, 2019

Закон Украины «О рынке электрической энергии» — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19

Кодекс коммерческого учета электрической энергии

Июль 18, 2019

Кодекс коммерческого учета электрической энергии — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18

ПрАТ «Евраз Суха Балка»

Март 16, 2018

ТОВ «Аскания-Флора»

Март 16, 2018

ТМ «Формула Смаку»

Март 16, 2018

ПрАТ «Оболонь»

Март 16, 2018

ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг

Апрель 12, 2017

ТОВ Дніпромлин

Апрель 11, 2017

КП ВМР Вінницяміськтеплоенерго

Апрель 11, 2017

ПАТ Концерн Хлібпром

Апрель 11, 2017

ДП Вінницький завод Кристал

Апрель 11, 2017

ПП Деліція

Апрель 11, 2017

ПОСП Уманський тепличний комбінат

Апрель 11, 2017

ТОВ Аграна Фрут Україна

Апрель 11, 2017

Наши клиенты

Апрель 6, 2017

Лучше всего о нас расскажут компании, которые сотрудничают с нами.

Предприятия, которые доверяют нам:

ПАО АрселорМиттал Кривой Рог

 

ООО Краматорсктеплоєнерго

 

ПАО Днепровский металлургуческий комбинат

 

ООО Атэм Групп

 

ООО ДВ Нефтогазодобывающая компания

 

ООО Хорольский завод детского питания

 

ООО Аграна Фрут Украина

 

ПОСП Уманский тепличный комбинат

 

ПП Делиция

 

ДП Винницкий  завод Кристалл

 

ЧАО Концерн Хлебпром

 

КП ВГС Винницагортеплоэнерго

 

ОООО Днепромлын

 

ЧАО Оболонь

 

ТМ Формула Вкуса

 

ООО Аскания-Флора

 

ЧАО Запорожская кондитерская фабрика

 

ООО Киевская макаронная фабрика

 

ЧАО Евраз Сухая Балка

Условия поставки, права и обязанности поставщика и потребителя

Апрель 6, 2017

УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА ТА ПОСТАЧАЛЬНИКА

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ НЕ Є ПОБУТОВИМИ

 

Споживач має право:

на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;

 

на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;

 

на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;

 

самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

 

вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;

 

інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

 

Споживач зобов’язується:

 

дотримуватись вимог цих Правил;

 

забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;

 

своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;

 

здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

 

забезпечувати допуск представників постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

 

самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

 

порушення строків оплати за договором на постачання природного газу; відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;

 

перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;

 

відсутності укладеного договору постачання природного газу;

 

інших випадках, передбачених цими Правилами та чинним законодавством.

 

Постачальник має право:

 

укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

 

отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;

 

на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

 

на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;

 

на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог цих Правил;

 

інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

 

Постачальник зобов’язаний:

 

дотримуватись вимог цих Правил;

 

забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

 

забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;

 

в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу;

 

своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються;

 

своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

 

дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;

 

пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;

 

створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;

 

надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;

 

виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДЛЯ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ

 

Споживач має право:

 

1) отримувати послуги постачання природного газу на умовах, зазначених у цьому Договорі;

 

2) у чіткий та прозорий спосіб безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;

 

3) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;

 

4) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору;

 

5) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору, завіреної печаткою (за наявності) Постачальника;

 

6) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором порядку;

 

7) проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;

 

8) за умови відсутності заборгованості за цим Договором перед Постачальником перейти на постачання природного газу до іншого постачальника та/або достроково призупинити чи розірвати цей Договір у встановленому цим Договором порядку;

 

9) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;

 

10) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або цього Договору;

 

11) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами та цим Договором.

 

Споживач зобов’язаний:

 

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату послуг Постачальника згідно з умовами цього Договору;

 

2) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ для набуття права правомірного відбору газу із газорозподільної системи та фізичної доставки газу до межі балансової належності об’єкта Споживача;

 

3) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних в заяві-приєднанні;

 

4) раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями та використовувати отриманий природний газ виключно для власних побутових потреб;

 

5) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

 

6) не пізніше ніж за сім днів до звільнення приміщення або повного припинення споживання природного газу письмово повідомити Постачальника про розірвання цього Договору та розрахуватися за спожитий природний газ;

 

7) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати;

 

8) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або цього Договору;

 

9) в установленому порядку своєчасно повідомити Постачальника про перехід на поставку природного газу до іншого постачальника та остаточно розрахуватись з діючим Постачальником за цим Договором;

 

10) здійснити відповідні заходи з укладання договору постачання природного газу з іншим постачальником у разі отримання від діючого Постачальника повідомлення про неможливість подальшого виконання цього Договору;

 

11) безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представників Постачальника після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;

 

12) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинними нормативно-правовими актами та цим Договором.

 

Постачальник має право:

1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;

 

2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;

 

3) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених Договором та чинним законодавством;

 

4) безперешкодного доступу до лічильників газу Споживача для перевірки показань фактично використаних Споживачем обсягів природного газу;

 

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;

 

6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов Договору та чинного законодавства;

 

7) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

 

Постачальник зобов’язується:

 

1) забезпечити безперервне постачання природного газу в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;

 

2) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу відповідно до вимог чинного законодавства та Договору;

 

3) обчислювати і виставляти рахунки Споживачу за поставлений природний газ відповідно до вимог, передбачених Договором;

 

4) надавати Споживачу інформацію про свої послуги, ціни на природний газ, порядок оплати за спожитий природний газ, іншу інформацію, що вимагається чинними нормативно-правовими актами, а також інформацію про ефективне споживання природного газу. Така інформація оприлюднюється на сайті Постачальника і безкоштовно надається Споживачу на його запит;

 

5) публікувати на сайті (і в передбачених законодавством випадках в засобах масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за п’ять днів до введення її у дію;

 

6) видавати Споживачеві безоплатно розрахункові книжки з бланками квитанцій, платіжні документи та форми звернень;

 

7) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за природний газ, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

 

8) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов’язані з виконанням цього Договору;

 

9) приймати плату за надані послуги будь-яким із способів, що передбачені цим Договором;

 

10) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;

 

11) інформувати Споживача про умови гарантованого постачання природного газу постачальником, на якого в установленому законодавством порядку покладені спеціальні обов’язки із постачання природного газу побутовим споживачам;

 

12) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;

 

13) протягом трьох днів від дати, коли Постачальнику стало відомо про неспроможність продовжувати постачання природного газу Споживачу, він зобов’язується поінформувати Споживача про його право: вибрати іншого постачальника та про наслідки невиконання цього; перейти до постачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов’язки (за його наявності), який не має права відмовити Споживачу в укладанні договору постачання природного газу; на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неможливістю подальшого виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;

 

14) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим Договором.

 

Решение спорных вопросов

Апрель 6, 2017

У випадку виникнення спірних питань, або з метою подання звернень, скарг, претензій, надання повідомлень про загрозу електробезпеці та порядком їх розгляду, будь ласка звертайтеся за адресою: Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, з пн-пт з 09:00 до 19:00, перерва з 13:00 до 14:00, за телефоном (044) 286-38-63, (050) 344-00-15 або за електронною поштою office@ngtrading.com.ua.

 

Особа, відповідальна за врегулювання спорів: Якубенко Олексій Вікторович, Директор.

 

Всі спори та суперечки, що виникають між постачальником та споживачем, вирішуються шляхом переговорів.

 

У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.

 

Порядок Розгляду скарг та врегулювання спорів, визначений у статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» визначений наступним чином:

 

 

  1. Регулятор розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:

 

1) доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;

 

2) дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;

 

3) якості товарів і послуг, що надаються споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;

 

4) інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора.

 

  1. Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.

 

  1. Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.

 

  1. До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки.

 

Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.

 

  1. За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:

 

1) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;

 

2) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;

 

3) накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;

 

4) припинення розгляду звернення заявника.

 

Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку

 

Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.

Проект типового договора

Апрель 6, 2017

Проект типового договора на поставку природного газа — Скачать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прейскурант цен на природный газ

Апрель 6, 2017

Прейскурант на природний газ для промислових споживачів з 1 травня 2017 року

 

Умови оплати Ціна за 1 тис. куб. м. без ПДВ, грн ПДВ, грн Ціна за 1 тис. куб. м. з ПДВ, грн
За умови

попередньої оплати до місяця постачання

5417,70 1083,34 6500,04
За умови оплати протягом місяця постачання 5500,00 1100,00 6600,00
За умови оплати після місяця постачання 5666,70 1133,34 6800,04

 

Ціни  можуть змінюватися в залежності від обсягів споживання природного газу та графіку оплати.

 

 

 

 

 

 

Личный кабинет

Апрель 6, 2017

Финансовая отчетность

Апрель 6, 2017

Звіт про фінансові результати за 2016 рік — Завантажити

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2016 рік — Завантажити

 

Квитанція про прийняття звітності за 2016 рік — Завантажити

Лицензия

Апрель 6, 2017

Учредительные документы

Апрель 6, 2017

Витяг з Реєстру платників ПДВ — Завантажити

 

Наказ про призначення керівника на посаду — Завантажити

 

Довідка з ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ — Завантажити

Описание компании

Апрель 6, 2017

ООО «НГ ТРЕЙДИНГ» начало свою деятельность в 2016 году и быстро заняло место одного из наибольших на рынке Украины поставщиков природного газа. За короткий срок мы построили с клиентами долгосрочные взаимовыгодные партнерские отношения и были аккредитованы как поставщик природного газа для предприятий металлургического комплекса, топливно-энергетического сектора, пищевой промышленности, аграрной сферы и других. Ежемесячно  Компания поставляет более тридцати  миллионов метров кубических природного газа для потребителей всех форм собственности по всей территории Украины.

 

Исполнение договорных обязательств в полном объеме, надежность, стабильность и взаимное доверие в отношениях с партнерами — это основные принципы политики Компании.

 

Ми ценим каждого клиента и заинтересованы в поиске путей сотрудничества на взаимовыгодных условиях.

 

Наша профессиональная команда сотрудников имеет значительный опыт работы на газовом рынке и всегда открыта для переговоров с Вами!

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАТ Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського

Декабрь 18, 2016

ТОВ Краматорськтеплоенерго

Декабрь 18, 2016

ТОВ Атем Груп

Декабрь 18, 2016

Росток Холдинг

Декабрь 18, 2016

ТОВ Хорольський завод дитячого харчування

Декабрь 18, 2016

Кодекс ГРМ

Декабрь 18, 2016

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 26.11.2015 № 2845, від 10.03.2016 № 304,

від 11.08.2016 № 1418, від 24.11.2016 № 2017, від 07.11.2016 № 1953,

від 26.01.2017 № 84)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

30.09.2015         № 2494

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

06.11.2015 за № 1379/27824

Про затвердження Кодексу газорозподільних систем

Відповідно до Законів України «Про ринок природного газу», «Про природні монополії», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Завантажити Кодекс газорозподільних систем

Кодекс ГТС

Декабрь 18, 2016

КОДЕКС ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

30.09.2015 м. Київ N 2493

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. за N 1378/27823

Про затвердження Кодексу газотранспортної системи

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року N 304

Відповідно до статей 4 та 33 Закону України «Про ринок природного газу», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Кодекс газотранспортної системи, що додається.
  2. Оператору газотранспортної системи забезпечити:

Завантажити КОДЕКС ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

Правила поставки

Декабрь 18, 2016
 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
30.09.2015  № 2496
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. за № 1382/27827

Про затвердження Правил постачання природного газу

Відповідно до пункту 17 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Правила постачання природного газу, що додаються.
  2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова Комісії Д. Вовк
ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30.09.2015  № 2496
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. за № 1382/27827

 

Правила постачання природного газу — Завантажити

Закон України про ринок природного газу

Декабрь 18, 2016

Закон України про ринок природного газу

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/329-19